2005-10-20 10:32:16

O B W I E S Z C Z E N I E


Osięciny, 2005.10. 14 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Osięciny informuje

o wszczęciu postępowania, na wniosek POLKOMTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 44231 Osięciny na działce o Nr ewidencyjnym 507 w miejscowości Osięciny - gmina Osięciny”.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej inwestycji, do wójta Gminy Osięciny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
tj. w dniach od 17 października 2005 r. do 07 listopada 2005 r. (włącznie), w budynku Urzędu Gminy, w pok. nr 11, w godzinach urzędowania. W ostatnim dniu wyłożenia
o godz. 15:00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.
Z wnioskiem oraz raportem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko można się zapoznać w pok. nr 11.


Wójt Gminy Osięciny


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 20.10.2005 09:32
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2005 09:35
Liczba wyświetleń: 489

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI