2005-11-23 09:39:04

O B W I E S Z C Z E N I E


Osięciny, 21.11.2005 r. AGiSO 7624/5-6/2005 O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Osięciny informuje o wszczęciu postępowania, na wniosek Ryszarda Szelągowskiego zam. Borucin 34 88 – 220 Osięciny w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowy kurnika, budowy 2 zbiorników paszowych (2 x 15 ton), budowy 2 zbiorników gazowych (2 x 6700 m3), budowy zbiornika na ścieki bytowe oraz przyłącza wodociągowego i drogi dojazdowej na działce o nr ewidencyjnym 145 i budowie zbiornika na wody gnojowe i na budowie drogi dojazdowej na działce o nr ewidencyjnym 162/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny”.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej inwestycji, do wójta Gminy Osięciny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia
tj. w dniach od 21 listopada 2005 r. do 12 grudnia 2005 r. (włącznie), w budynku Urzędu Gminy, w pok. nr 11, w godzinach urzędowania. W ostatnim dniu wyłożenia
o godz. 15:00 przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.
Z wnioskiem oraz raportem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko można się zapoznać w pok. nr 11.
Informacje o artykule

Autor: Romuald Trzeciak
Zredagował(a):
Data powstania: 23.11.2005 08:39
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2005 08:39
Liczba wyświetleń: 472

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI