2003-07-14 13:02:59

Komisja Finansowa


Koziński Mieczysław - Przewodniczący

Błaszczyk Ryszard-członek

Krzemiński Mariusz- członek

Lewandowski Piotr- członek

Matusiak Miłosz- członek

Ochocińska Urszula- członek


Opiniuje, kontroluje, występuje z wnioskami w niżej wymienionych sprawach:
- uchwalanie budżetu gminy
- rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, majątku gminy
- zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów
- ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
- ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.07.2003 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2015 08:19
Liczba wyświetleń: 710

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komisja Finansowa 05.12.2014 16:06 Magdalena Malec
2 Komisja Finansowa 02.02.2011 08:29 Magdalena Malec
3 Komisja Finansowa 17.08.2009 10:10 Magdalena Malec
4 Komisja Finansowa
08.01.2007 10:56
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI