2008-09-29 08:41:07

Potokół z kontroli kosztów funkcjonowania administracji samorządowejW okresie od 12.09.2005 roku do 10.11.2005 roku z przerwą w dniach 13.09.2005 r.-19.09.2005 r.;26.09.2005 r.;3.10.2005r.;19.10.2005r.;31.10.2005 r.;9.11.2005r. została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowejw okresie od 31 grudnia 2002 roku do 30 czerwca 2005 roku. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości nie mających jednak zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.
Wydano zalecenia pokontrolne:
1. Klasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
2. Dokonanie aktualizacji uchwalonych statutów jednostek pomocniczych gminy (sołectw), zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
3. Podjęcie przedsięwzięć organizacyjnych w celu skrócenia terminów załatwiania spraw z zakresu udzielania pozwoleń o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dnia 10.11.2005 roku podpisano protokół kontroli.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.09.2008 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2008 07:41
Liczba wyświetleń: 464

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI