2008-09-29 10:39:18

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń SpołecznychW dniach 28.04.2008 r. do 06.05.2008 r. z przerwą od 01.05.2008r. do 05.05.2008 r. przeprowadzona została kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Wydział Kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Wlocławku. Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
1. Ustalenia uprawnień i dokumentowanie przwa do świadczeń pienięznych z ubezpieczenia społecznego w zakresie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podsatwy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
2. Ustalenia uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, ich wysokości oraz terminowości wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres do 30 kwietnia 2004 roku.
3. ustalania uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokosci oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od 1 maja 2004 roku.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawdłowości nie stwierdzono.
Dnia 06.05.2008 r. został podpisany protokół kontroli.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.09.2008 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2008 09:39
Liczba wyświetleń: 526

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI