2009-10-12 08:17:15

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy we Włocławku


W dniu 13 marca 2009 roku została przeprowadzona kontrola doraźna w Urzedzie Stanu Cywilnego w zakresie: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego wynikajace z przepisów ustawy z dnia 29 września 1986 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
Wydano zalecenia pokontrolne:
- odpisy aktów stanu cywilnego zainteresowanym należy przesyłać drogą korespondencyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem właściwego miejscowo kierownika urzędu stanu cywilnego.
Dnia 03.04.2009 r. zostało spisane sprawozdanie z kontroli.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 12.10.2009 07:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 499

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI