2009-10-16 12:21:13

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889


1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2. Ogłoszenie o złożonym wniosku o wszczęciu postępowania 3. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Wójta Gminy Osięciny nr 17/09 o braky oceny oddziaływania na środowisko 4. Odwieszczenie o wydaniu decyzjinr 16/09 o braku oceny oddziaływania na środowisko 5. Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Informacje o artykule

Autor: Halina Urbańska
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 16.10.2009 12:21
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2009 12:29
Liczba wyświetleń: 461

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wsz.pos..doc 2009-10-21 13:19:19 Malec Magdalena
załącznik ogłoszenie.doc 2009-10-21 13:27:39 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku oceny.doc 2009-11-10 12:25:45 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc 2009-11-10 12:25:57 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o umieszcz w pub.wyk.danych.doc 2009-11-10 12:26:06 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889 21.10.2009 13:27 Magdalena Malec
2 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi gminnej nr 180350C, ul. Sportowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osięciny na działce o numerze ewidencyjnym Osięciny-nr 889 21.10.2009 10:21 Magdalena Malec
3 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 16.10.2009 12:21 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI