2009-10-20 10:14:22

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Radziejowie


Kontrolę przeprowadzono w dniach 01,02,03,06,07 lipca 2009 roku w zakresie rzetelności deklarowania podstaw opodakowania, w tym zasadność zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.
Kontrolą objęto: faktury nabycia i dostaw, ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług, umowa z Zakładem Sanitarnym w Piotrkowie Kujawskim na wykonanie robót Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz wymiana sieci wodociągowej z przyłaczami obiektowymi w ulicy I Armii Wojska Polskiego z przyległymi w m. Osięciny, aneksy do umowy j/w, umowa w sprawie dostarczania wody ze stacji wodociągowej odprowadzania ścieków z dnia 24.04.2003 roku do obiektów gminnych z wodociągów Latkowo, Włodzimierka i regulamin dostraczania wody.
W kontrolowanym okresie jednostka w deklaracji VAT- 7 wykonywała nieprawidłowo nabycie towarów i usług na cele inwestycyjne jako "nabycie zaliczone przez podatnika do pozostałych wydatków". Powyższe nabycia w całości winny być deklarowane jako nabycie "zaliczone przez podatnika do środków trwałych".
Dnia 9 lipca 2009 roku został spisany protokół.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 20.10.2009 09:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 535

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI