2009-10-21 10:43:54

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie


1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2. Ogłoszenie o złożonym wniosku i o wszczęciu postępowania 3. Obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych 4. Ogłoszenie o braku konieczności przeprowadzenioa oceny oddziaływania na środowisko 5. ogłoszenie o wydaniu decyzji

Informacje o artykule

Autor: Halina Urbańska
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 21.10.2009 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2009 12:42
Liczba wyświetleń: 518

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wsz.pos..doc 2009-10-21 10:55:54 Malec Magdalena
załącznik ogloszenie_o_zlozonym_wniosku[1].doc 2009-10-21 13:36:53 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o umieszcz w pub.wyk.danych.doc 2009-10-21 14:29:17 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o postanowieniu.doc 2009-11-03 13:37:07 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc 2009-11-03 13:37:26 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 03.11.2009 12:39 Magdalena Malec
2 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 21.10.2009 12:36 Magdalena Malec
3 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osieciny-Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124 na działkach o nr ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice na działce o nr 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 21.10.2009 09:51 Magdalena Malec
4 Postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN: przebudowa drogi powiatowej Osięciny- Jarantowice nr 2815C na odcinku od km 0+364 do km 3+124, na działkach o numerach ewidencyjnych Osięciny- na działce nr 218, Jarantowice- nadziałce o numerze 49 przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 21.10.2009 09:43 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI