2010-01-27 12:30:12

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C Osięciny-Borucin w km 0+000 do 2+ 630,50 w m. Osieciny, Borucinek"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2010 r. pod numerem 24012-2010.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 27.01.2010 11:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 775

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogl.doc Ogłoszenie 2010-01-27 12:32:00 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc Siwz 2010-01-27 12:33:14 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta 2010-01-27 12:34:32 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Ośw.speł.warunków 2010-01-27 12:35:11 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Ośw.brak wykluczenia 2010-01-27 12:36:13 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-01-27 12:37:21 Fabisiak Monika
załącznik Harm.doc Harmonogram rzecz.fin. 2010-01-27 12:38:18 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-01-27 12:39:10 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-01-27 12:40:15 Fabisiak Monika
załącznik kosztorys.pdf Kosztorys ofertowy 2010-01-27 12:45:01 Fabisiak Monika
załącznik PB.pdf Projekt budowlany 2010-01-27 12:47:05 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar.pdf Przedmiar 2010-01-27 12:48:44 Fabisiak Monika
załącznik SST.pdf Specyfikacja tech. 2010-01-27 12:50:08 Fabisiak Monika
załącznik nowe.rar Rysunki 2010-01-27 12:51:33 Fabisiak Monika
załącznik Odp.1.doc Pytania i wyjaśnienia 2010-02-10 08:38:59 Fabisiak Monika
załącznik D-07.05.01 Bariery ochronne.pdf Załącznik SST 2010-02-10 08:39:46 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty1.doc Wybór oferty 2010-03-01 14:23:37 Fabisiak Monika
załącznik OGł.oUdz.doc Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 2010-03-17 13:43:38 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI