2010-02-23 13:07:24

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny.


1. wszczęcie postępowania 2. obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko 3.obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu postanowiania w publicznie dostępnym wykazie danych 4. Obwieszczenie o wydaniu decyzji 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu dcyzji w publicznie dostępnym wykazie danych

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 23.02.2010 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2010 14:49
Liczba wyświetleń: 484

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wszczcie postępowania.doc wszczęcie postępowania 2010-02-23 13:07:50 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia_o_braku_oceny.doc obwieszczenie o braku oceny oddziaływania na środowisko 2010-04-13 14:30:18 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o umieszcz w pub.wyk.danych.doc obwieszczenie o umieszczeniu postanowienia w publicznie dostępnym wykazie nanych 2010-04-13 14:31:00 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.doc Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-04-13 14:47:09 Malec Magdalena
załącznik o umieszczeniu decyzji w poblicznie dost. wyk. danych.doc Obwieszczenie o umieszczeniu decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych 2010-04-13 14:47:44 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny. 13.04.2010 14:32 Magdalena Malec
2 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego kurnika dla produkcji drobiu – brojlerów, o powierzchni produkcyjnej 2057 m2 i 34969 stanowiskach (94,15 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą, we wsi Borucin Kolonia, na działce nr 144/1- obręb Borucin, Gm. Osięciny. 23.02.2010 13:07 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI