2010-03-12 12:30:12

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro


„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny - gmina Osięciny. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny”. Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2010 r.pod numerem: 69668-2010.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 12.03.2010 11:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 803

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie 2010-03-12 12:30:45 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Druk oferty 2010-03-12 12:33:54 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc Siwz 2010-03-12 12:34:20 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-03-12 12:35:39 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku wykluczenia 2010-03-12 12:36:02 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-03-12 12:36:47 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-03-12 12:39:21 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-03-12 12:39:35 Fabisiak Monika
załącznik kosztorysy.rar Koszt. ofertowe-Etap 1 i 2 2010-03-12 12:43:44 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświad.art.24 ust.1 pkt 2 2010-03-12 12:46:24 Fabisiak Monika
załącznik Prj.Bud1.doc Projekt budowlany-Etap1 2010-03-12 12:48:30 Fabisiak Monika
załącznik Proj.bud.2.doc Projekt budowlany-Etap 2 2010-03-12 12:56:39 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar1.rar Przedmiar-Etap1 2010-03-12 13:07:53 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar2.rar Pzredmiar-Etap2 2010-03-12 13:09:11 Fabisiak Monika
załącznik CzescGraf.2.rar Część graf.-Etap 2 2010-03-12 13:12:22 Fabisiak Monika
załącznik CzescGraf.1.rar Część graf.-Etap1 2010-03-12 13:14:39 Fabisiak Monika
załącznik Zał.1etap.rar Załączniki-etap1 2010-03-12 13:22:21 Fabisiak Monika
załącznik Zał.2etap.rar Załączniki-Etap2 2010-03-12 13:28:19 Fabisiak Monika
załącznik CzescGr.part1.rar Część graf.1 2010-03-12 13:44:37 Fabisiak Monika
załącznik Część graficzna.part2.rar Część graf.2 2010-03-12 13:48:09 Fabisiak Monika
załącznik Część graficzna.part3.rar Część graf.3 2010-03-12 13:50:41 Fabisiak Monika
załącznik Część graficzna.part4.rar Część graf.4 2010-03-12 13:51:25 Fabisiak Monika
załącznik Część graficzna.part1.rar Część graf,Etap2 2010-03-12 13:56:17 Fabisiak Monika
załącznik Część graficzna.part2.rar Część graf,Etap2 2010-03-12 13:58:12 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0001.pdf Specyfikacja tech. 2010-03-12 14:11:23 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0002.pdf Specyfikacja tech. 2010-03-12 14:16:21 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0003.pdf Specyfikacja tech. 2010-03-12 14:19:06 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0004.pdf Specyfikacja tech. 2010-03-12 14:22:09 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0005.pdf Specyfikacja tech.5 2010-03-12 14:26:04 Fabisiak Monika
załącznik Odp.1.doc Wyjaśnienia do siwz 2010-03-24 09:47:21 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-sieć.doc Wybór oferty 2010-04-08 11:09:15 Fabisiak Monika
załącznik OGł.oUdzwodociąg.doc Ogłoszenie o udzieleniu 2010-04-27 10:36:07 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI