2010-03-16 13:03:23

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km.


Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 1,890 km. Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180248 C Ruszki-Ruszki na odcinku o dł. 0,890 km - przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś – Krotoszyn w m. Kościelna Wieś na odcinku o dł. 0,500 km - przebudowa drogi gminnej nr 180206 C Kościelna Wieś-Krotoszyn w m. Krotoszyn na odcinku o dł. 0,500 km

Ogloszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych         w dniu 16.03.2010 roku pod numerem 73220-2010.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 16.03.2010 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 666

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie 2010-03-16 13:06:47 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc siwz 2010-03-16 13:19:28 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc druk oferty 2010-03-16 13:22:20 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-03-16 13:32:57 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku wykluczenia 2010-03-16 13:34:25 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-03-16 13:46:48 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-03-16 13:47:45 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-03-16 13:48:04 Fabisiak Monika
załącznik Kosztorysy ofertowe.rar Kosztorysy ofertowe 2010-03-16 13:48:33 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie -osoby fizycznej 2010-03-16 13:49:16 Fabisiak Monika
załącznik Dokumentacja technicz.rar Dokumentacja techniczna 2010-03-16 13:49:58 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar robót.rar Przedmiary robót 2010-03-16 13:50:38 Fabisiak Monika
załącznik Sp.techniczna.rar Specyfikacja techniczna 2010-03-16 13:58:17 Fabisiak Monika
załącznik K Wieś-K (K.Wieś).rar Część graficzna 2010-03-17 07:49:00 Fabisiak Monika
załącznik KWieś-K (Krotoszyn).rar Część graficzna 2010-03-17 07:52:27 Fabisiak Monika
załącznik Ruszki.rar Część graficzna 2010-03-17 07:55:15 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-3odc..doc Wybór oferty 2010-04-08 11:10:46 Fabisiak Monika
załącznik OGł.oUdz.3odcinki.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-05-10 14:32:14 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI