2010-03-18 12:10:10

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180283 C Pułkownikowo-Bartłomiejowice na odcinku o dł. 1,100 km


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.03.2010 roku pod numerem 76628-2010.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 18.03.2010 11:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 654

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie 2010-03-18 12:30:49 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc druk oferty 2010-03-18 12:31:28 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc siwz 2010-03-18 12:32:22 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-03-18 12:32:58 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-03-18 12:36:20 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-03-18 12:36:38 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-03-18 12:37:05 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-03-18 12:37:29 Fabisiak Monika
załącznik KO-180283-1.doc Kosztorys ofertowy 2010-03-18 12:39:29 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-03-18 12:39:57 Fabisiak Monika
załącznik Dokumentacja techniczna.rar Dokumentacja tech. 2010-03-18 12:41:16 Fabisiak Monika
załącznik PR-180283-1.doc Przedmiar robót 2010-03-18 12:41:39 Fabisiak Monika
załącznik Spec.tech.rar Specyfikacja techniczna 2010-03-18 12:42:15 Fabisiak Monika
załącznik CzęśćGraf.rar Część graficzna 2010-03-19 09:02:15 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-Pułkown..doc Wybór oferty 2010-04-22 14:49:40 Fabisiak Monika
załącznik OGł.oUdz.Pułkownikowo-Bartłomiejowice.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-05-13 13:28:39 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI