2010-03-24 13:05:15

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 2,200 km.


Na przedmiot zamówienia składa się: - przebudowa drogi gminnej nr 180282 C Wola Skarbkowa-Lekarzewice na odcinku o dł. 0,500 km, od km 0+000 do km 0+ 500 - przebudowa drogi gminnej nr 180210 C Zagajewice-Lekarzewice na odcinku o dł. 0,600 km, od km 0+760 do km 1+ 360 - przebudowa drogi gminnej nr 180229 C Żakowice-Borucinek na odcinku o dł. 0,800 km, od km 0+890 do km 1+ 690 - przebudowa drogi gminnej nr 180226 Bełszewo-Jarantowice na odcinku o dł. 0,300 km, od km 0+000 do km 0+ 300 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2010 roku pod numerem 83708-2010.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 24.03.2010 12:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 679

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-03-24 13:05:56 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Druk oferty 2010-03-24 13:06:29 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-03-24 13:07:32 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc Siwz 2010-03-24 13:07:51 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-03-24 13:08:33 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-03-24 13:08:57 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc wykaz robót budowlanych 2010-03-24 13:09:25 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-03-24 13:09:42 Fabisiak Monika
załącznik KO.rar kosztorysy ofertowe 2010-03-24 13:10:06 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie -osoby fizycznej 2010-03-24 13:11:41 Fabisiak Monika
załącznik Dok.tech.rar Dokumentacja techniczna 2010-03-24 13:15:41 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar robót.rar Przedmiary robót 2010-03-24 13:22:55 Fabisiak Monika
załącznik Spec.tech.rar Specyfikacja techniczna 2010-03-24 13:27:07 Fabisiak Monika
załącznik WolaSkarbLek.rar Część graficzna 2010-03-24 13:47:57 Fabisiak Monika
załącznik ZagLek..rar Część graficzna 2010-03-24 13:50:58 Fabisiak Monika
załącznik ŻakBoruc..rar Część graficzna 2010-03-24 13:54:26 Fabisiak Monika
załącznik BełJarant.rar Część graficzna 2010-03-24 13:56:07 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-4odc..doc Wybór oferty 2010-04-22 14:48:37 Fabisiak Monika
załącznik OGł.oUdz.4odcinki.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-05-10 14:04:14 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI