2010-04-07 10:57:05

Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski.


1. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych; 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania; 3. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowegoprzedsięwzięcia, określające jednocześniezakres raportu o oddziaływaniu na środowisko; 4. Obwieszczenie Wójwa gminy Osięciny o umieszczeniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych 5. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 07.04.2010 09:57
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2010 07:14
Liczba wyświetleń: 518

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych.doc Obwieszczenie o umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych 2010-04-07 10:59:49 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania.doc Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2010-04-07 11:00:28 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności oceny.doc Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2010-04-28 13:01:35 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o umieszcz w pub.wyk.danych.doc Obwieszczenie o umieszczeniu postanowienia nr 2/2010 Wójta Gminy Osięciny o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych 2010-04-28 13:03:46 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.doc Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 2010-04-29 08:12:49 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski. 28.04.2010 12:12 Magdalena Malec
2 Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski. 07.04.2010 10:02 Magdalena Malec
3 Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysokości wieży do 75 m, średnicy wirnika do 60 m, wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej, zamiast istniejących trzech siłowni wiatrowych typu VESTAS V 25, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, obręb Szalonki, gmina Osięciny, powiat radziejowski. 07.04.2010 09:57 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI