2004-03-31 11:08:11

uchwała Nr V / 40 / 99


z dnia 10 marca 1999 r.
Radę Gminy w Osięcinach
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwała Nr V / 40 / 99
Rady Gminy Osięciny
z dnia 10 marca 1999 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 1999 r.
Na podstawie art. 18 a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., samorządzie terytorialnym / tekst jednolity Dz.U, z 1996 r. Nr 13. poz.74
z póź.zm./
Rada Gliny Osięciny uchwala,
co następuje

§ l
Przyjąć plac pracy Komisji Rewizyjnej na 1999 r. według załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

mgr Janusz Zaremba

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 31.03.2004 10:08
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2004 10:08
Liczba wyświetleń: 397

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI