2010-05-24 11:51:24

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 24.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 141078-2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 26.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 144346-2010

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 24.05.2010 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2010 12:00
Liczba wyświetleń: 830

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł.-swietice.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-05-24 11:52:24 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2010-05-24 11:54:55 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta przetargowa 2010-05-24 11:55:55 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oswiadczenie o spełnieniu warunków 2010-05-24 11:57:59 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie -brak wykluczenia 2010-05-24 11:58:37 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-05-24 12:01:03 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-05-24 12:01:20 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-05-24 12:01:53 Fabisiak Monika
załącznik kosztorysOfertowy.rar Kosztorys ofertowy i pzredmiar robót 2010-05-24 12:06:42 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-05-24 12:07:20 Fabisiak Monika
załącznik Opis.rar Dokumentacja techniczna-opis 2010-05-24 12:08:39 Fabisiak Monika
załącznik Elewacje.rar Dokumentacja techniczna-elewacje 2010-05-24 12:09:19 Fabisiak Monika
załącznik Oczyszczalnia.rar Dok.tech.-oczyszczalnia 2010-05-24 12:09:53 Fabisiak Monika
załącznik PlanZag.rar Dok.tech.-plan zagospodarowania 2010-05-24 12:10:45 Fabisiak Monika
załącznik Remont.rar Dok.tech.-remont 2010-05-24 12:11:26 Fabisiak Monika
załącznik stolarka.rar Dok.tech.-stolarka 2010-05-24 12:11:52 Fabisiak Monika
załącznik Szczegóły.rar Dok.tech.-szczegóły 2010-05-24 12:13:09 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar Specfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2010-05-24 12:16:54 Fabisiak Monika
załącznik zmiana siwz-K W.doc Zmiana siwz 2010-05-26 09:05:14 Fabisiak Monika
załącznik ZmianaOgł.doc Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2010-05-26 09:54:29 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.K W.doc Wyjasnienia siwz 2010-06-07 14:41:06 Fabisiak Monika
załącznik WybórOfertyKW.doc Wybór oferty 2010-06-29 11:04:09 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz. świetlica.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-07-08 14:33:59 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelna Wieś, gm. Osięciny 24.05.2010 10:51 Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI