2010-05-25 12:31:42

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 143126-2010. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 26.05.2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 144650-2010

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 25.05.2010 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2010 12:18
Liczba wyświetleń: 731

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-05-25 12:34:49 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta przetargowa 2010-05-25 12:35:14 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-05-25 12:35:42 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-05-25 12:38:28 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-05-25 12:39:02 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-05-25 12:39:25 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-05-25 12:40:00 Fabisiak Monika
załącznik KO.rar Kosztorys ofertowy i przedmiar robót 2010-05-25 12:43:59 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-05-25 12:45:27 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2010-05-25 12:45:58 Fabisiak Monika
załącznik Opis - Bełszewo.rar Dok.tech.-opis 2010-05-25 12:47:17 Fabisiak Monika
załącznik SST BEŁSZEWO.rar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2010-05-25 12:48:58 Fabisiak Monika
załącznik Elewacje.rar Dok.tech-elewacja 2010-05-25 12:49:54 Fabisiak Monika
załącznik Oczyszczalnia.rar Dok.tech.-oczyszczalnia 2010-05-25 12:50:22 Fabisiak Monika
załącznik Plan.rar Dok.tech.-plan zagospodarowania 2010-05-25 12:52:09 Fabisiak Monika
załącznik Stolarka.rar Dopk.tech.-stolarka 2010-05-25 12:52:57 Fabisiak Monika
załącznik Szczegóły.rar Dok.tech.-szczegóły 2010-05-25 12:53:54 Fabisiak Monika
załącznik zmiana siwz-Bełszewo.doc Zmiana siwz 2010-05-26 10:27:40 Fabisiak Monika
załącznik ZmianaOgłB.doc Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2010-05-26 11:02:16 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.Beł.doc Wyjaśnienia siwz, zmiana siwz 2010-06-07 14:42:47 Fabisiak Monika
załącznik WybórBełszewo.doc Wybór oferty 2010-07-05 13:18:36 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz. świetlicaBełszewo.doc Ogł. o udzieleniu zamówienia 2010-07-15 09:07:12 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełszewo, gm. Osięciny 25.05.2010 11:31 Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI