2010-05-25 14:11:59

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2010 r pod numerem 143578-2010 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2010 roku pod numerem 144846-2010

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 25.05.2010 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2010 12:23
Liczba wyświetleń: 766

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-05-25 14:13:19 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc SIWZ 2010-05-25 14:14:02 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta przetargowa 2010-05-25 14:14:22 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-05-25 14:14:49 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-05-25 14:15:20 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-05-25 14:15:59 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-05-25 14:16:17 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-05-25 14:16:39 Fabisiak Monika
załącznik KO.rar Kosztorys ofertowy i przedmiar robót 2010-05-25 14:18:11 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-05-25 14:20:00 Fabisiak Monika
załącznik Opis - Konary.rar Dok.tech-opis 2010-05-25 14:21:17 Fabisiak Monika
załącznik Elewacje.rar Dok.tech-elewacja 2010-05-25 14:22:28 Fabisiak Monika
załącznik Plan.rar Dok.tech-plan zagospodarowania 2010-05-25 14:23:30 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2010-05-25 14:25:44 Fabisiak Monika
załącznik Stolarka.rar Dok.tech-stolarka 2010-05-25 14:29:02 Fabisiak Monika
załącznik Szczegóły.rar Dok.tech-szczegóły 2010-05-25 14:29:36 Fabisiak Monika
załącznik zmiana siwz1.doc Zmiana siwz 1 2010-05-26 11:17:43 Fabisiak Monika
załącznik zmianaSiwzK.doc Zmiana siwz 2 2010-05-26 11:19:39 Fabisiak Monika
załącznik ZmianaOgłKon.doc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2010-05-26 11:39:43 Fabisiak Monika
załącznik wyjasKonary.doc Wyjaśnienia siwz 2010-06-07 14:10:31 Fabisiak Monika
załącznik WybórOfertyKonary.doc Wybór oferty 2010-07-07 13:11:39 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz. świetlicaKonary.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-07-16 10:21:45 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny 25.05.2010 13:12 Monika Fabisiak
2 Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: emont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary, gm. Osięciny 25.05.2010 13:11 Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI