2010-05-26 14:05:23

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucin, gm. Osięciny


Ogłoszenie o zamówienniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2010 r. pod numerem 145392-2010

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 26.05.2010 13:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 866

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-05-26 14:06:55 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2010-05-26 14:08:09 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta przetargowa 2010-05-26 14:09:55 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oświadczenie o spełnieniu warunków 2010-05-26 14:10:42 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-05-26 14:11:31 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-05-26 14:12:11 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-05-26 14:12:44 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-05-26 14:13:09 Fabisiak Monika
załącznik KO.rar Kosztorys ofertowy i przedmiar robót 2010-05-26 14:13:49 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-05-26 14:14:33 Fabisiak Monika
załącznik Opis.rar Dok.tech.-opis 2010-05-26 14:16:05 Fabisiak Monika
załącznik Elewacje.rar Dok.tech-elewacja 2010-05-26 14:16:42 Fabisiak Monika
załącznik Plan.rar Dok.tech.-plan 2010-05-26 14:18:17 Fabisiak Monika
załącznik stolarka.rar Dok.tech.-stolarka 2010-05-26 14:18:44 Fabisiak Monika
załącznik Szczegóły.rar Dok.tech.-szczegóły 2010-05-26 14:19:44 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2010-05-26 14:20:26 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0001.rar Dok.tech-oczyszczalnia 2010-05-26 14:25:19 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0002.rar Dok.tech-oczyszczalnia 2010-05-26 14:26:35 Fabisiak Monika
załącznik skanuj0003.rar Dok.tech-oczyszczalnia 2010-05-26 14:27:53 Fabisiak Monika
załącznik wyjasBorucin.doc Wyjasnienia treści siwz; zmiana treści siwz 2010-06-07 14:09:07 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-Borucin.doc Wybór oferty 2010-07-01 07:40:25 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz. świetlicaBorucin.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-07-12 13:08:01 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI