2010-05-27 10:00:10

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.00 euro na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja stadionu sportowego poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2010 r.pod numerem 146150-2010

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 27.05.2010 09:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 649

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł.doc Ogłoszenie o zamówieniu 2010-05-27 10:01:29 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2010-05-27 10:04:23 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Oferta przetargowa 2010-05-27 10:04:52 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc Oswiadczenie o spełnieniu warunków 2010-05-27 10:05:23 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-05-27 10:06:30 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc Projekt umowy 2010-05-27 10:07:08 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot.doc Wykaz robót 2010-05-27 10:07:39 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc Wykaz osób 2010-05-27 10:09:04 Fabisiak Monika
załącznik K0.rar Kosztorys ofertowy i przedmiar robót 2010-05-27 10:10:35 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc Oświadczenie osoby fizycznej 2010-05-27 10:11:03 Fabisiak Monika
załącznik Opis.rar Dok.tech-opis 2010-05-27 10:11:40 Fabisiak Monika
załącznik Plan1.rar Dok.tech-plan zagospodarowania 2010-05-27 10:13:26 Fabisiak Monika
załącznik Plan2.rar Dok.tech-plan zagospodarowania 2 2010-05-27 10:14:35 Fabisiak Monika
załącznik Przekroje.rar Do.tech-przekroje 2010-05-27 10:15:24 Fabisiak Monika
załącznik Szczegóły.rar Dok.tech-szczegóły 2010-05-27 10:15:54 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2010-05-27 10:16:58 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty-parking.doc Wybór oferty 2010-07-09 13:40:22 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz.parking.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2010-07-20 12:16:44 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI