2010-06-15 12:52:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowień i zakończeniu postępowania dowodowego dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny.

                                                                                                                                        Osięciny dnia 15.06.2010r.

AGiSO-7331/36/10    OBWIESZCZENIE
       Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49 i 61 §  4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie:
         

1.  Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów

z dnia 07.06.2010r. /data wpływu 10.06.2010r./ znak: T II - 7331 / 51 / 10
2. Starosty Radziejowskiego z siedzibą w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów z dnia 11.06.2010r. /data wpływu 14.06.2010r./ znak: GB.I - 6018 - 1 - 79 / 10
3. Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek z dnia 07.06.2010r. /data wpływu 14.06.2010r./ znak: TEK 7323 / BTR / 0472 / 2010

 

 

uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięcinyopracowanej na wniosek:

Pana Mariusza Pawikowskiego, zam. Borucin Kolonia 12, 88-220 Osieciny.

               Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono w/w postanowienia  dla w/w inwestycji.
               Jednocześnie zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w powyższej sprawie zostało zakończone oraz informuję, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczeniaw siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/.

   

                                                                                         Wójt Gminy Osięciny

             Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 15.06.2010 12:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 677

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI