2010-06-15 13:21:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny

                                                                                                                                      Osięciny dnia 15.06.2010r.

AGiSO-7331/36/10    OBWIESZCZENIE
       Wójta Gminy Osięciny   

Zgodnie z art. 49 i 61 §  4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam,
że w dniu 15.06.2010r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech stawów retencyjno-hodowlanych oraz garażu blaszanego i budynku gospodarczego przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Borucin - gmina Osięciny opracowanej na wniosek: Pana Mariusza Pawikowskiego, zam Borucin 12, 88-220 Osieciny.

                Informuję jednocześnie, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o warunkach zabudowy dla w/w  inwestycji.

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny

                                                                                                   Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 15.06.2010 12:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 673

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI