2011-03-23 09:40:13

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniach: 27.05.2010 r., a zakończono 28.06.2010 r. Celem kontroli były podmioty prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
W trakcie kontroli ustalono, że Gmina nie nadzoruje podmiotów, którym wydała zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych z wykonania obowiązków tam zawartych, dotyczacych m.in. redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Gmina dotychczas nie podjęła działań w kierunku oceny ilości wytwarzanych odpadów z terenów o zabudowie jednorodzinnej i sposobach postępowania z tymi odpadami. Gmina nie zorganizowała odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów- wymóg z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wielkość odpadów ulegających biodegradacji skierowanych na składowiska w 2009 roku w odniesieniu do wytworzonych w 2009 roku wyniosła 66,76%, a w odniesieniu do roku 1995- 47,95%. Oznacza to, że redukcja skłądowanych odpadów biodegradowalnych wyniosła 18,72%.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 23.03.2011 08:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 353

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI