2011-03-23 10:41:59

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy


Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 stycznia do 2 kwietnia 2010 roku.
Kontrolą objęto powiązania budżetu Gminy Osięciny z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 roku.
Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
1. Zapewnienie przestrzegania prowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustalonymi zasadami przez pracowników posiadających aktualne i ważne upoważnienie.
2. Podjęcie czynności zapewniających przestrzeganie obowiązujących terminów zwrotu niewykorzystanych dotacji zwrotów podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
3. Podjęcie czynności mających na celu zapewnienie pełnej realizacji wszystkich postanowień zawieranych w umowach o dotacje.
4. Podjęcie działań zmierzających do pełnej realizacji postanowień Podręcznika Ralizacji Programu Integracji Społecznej przy zadaniach realizowanych z dotacji finansowej z pożyczki Banku Światowego.
5. Terminowe odprowadzanie dochodów budżetu państwa uzyskanych w wyniku realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Opracowywanie projektów i planów finansowych dochodów uzyskanych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie zwymogami określonymi w rozporzdzeniu Ministra Finansów dn. 24 lipca 2006 roku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 23.03.2011 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2011 18:02
Liczba wyświetleń: 411

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy 23.03.2011 09:41 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI