2011-08-03 10:45:19

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2011/2012


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 03.08.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228204-2011

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 03.08.2011 09:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 595

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie o zamówieniu 2011-08-03 10:47:30 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc siwz 2011-08-03 10:47:57 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc oferta przetargowa 2011-08-03 10:48:14 Fabisiak Monika
załącznik oswiad.doc oświadczenie o spełnieniu warunków 2011-08-03 10:49:17 Fabisiak Monika
załącznik brakWyk.doc oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2011-08-03 10:49:53 Fabisiak Monika
załącznik Umowa.doc projekt umowy 2011-08-03 10:50:11 Fabisiak Monika
załącznik WykazUsług.doc wykaz usług 2011-08-03 10:50:32 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób.doc wykaz osób 2011-08-03 10:50:48 Fabisiak Monika
załącznik art.24.doc oswiadczenie osoby fizycznej 2011-08-03 10:51:37 Fabisiak Monika
załącznik wykazNarzędzi.doc wykaz narzędzi i urządzeń 2011-08-03 10:52:11 Fabisiak Monika
załącznik zal.9.doc oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 2011-08-03 10:52:49 Fabisiak Monika
załącznik WybórOfertyDowożenie.doc Wybór oferty 2011-08-17 13:18:29 Fabisiak Monika
załącznik OGł.o udz. dowóz.doc Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2011-08-31 13:32:05 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI