2011-12-01 15:17:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny.

                                                                                                                                      Osięciny dnia 01.12.2011r.  

AGiSO.6733.05.201
OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.)


 
zawiadamiam, 


że w dniu 10.11.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie dwóch zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 175/28, 175/32, obręb Włodzimierka; budowa czterech zbiorników wody pitnej na działkach o nr ewidencyjnych 612/2, 612/4, obręb Osięciny; budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 171/3, obręb Osięciny; budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków sanitarnych na działce o nr ewidencyjnym 588/3, obręb Osięciny, gmina Osięciny, opracowanej na wniosek Gminy Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny.
             Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 01.12.2011 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2011 07:05
Liczba wyświetleń: 697

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 01.12.2011 14:17 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI