2011-12-20 14:29:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny.

                                                                                                                                          Osięciny dnia 20.12.2011r.
 
AGiSO.6730.34.2011


 
 OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)


 zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 14.12.2011r. / data wpływu 19.12.2011r. / uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny , opracowanej na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie: Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o warunkach zabudowy w/w inwestycji.
               Jednocześnie zawiadamiam, że stronom przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/. 
                                                                           Wój Gminy
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 20.12.2011 13:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 651

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI