2011-12-23 08:37:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny.

                                                                                                                                         Osięciny dnia 23.12.2011r.
 
AGiSO.6730.34.2011


 
 OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z póź.zm.) 
                                                                                    zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie Starosty Radziejowskiego z dnia 16.12.2011r. / data wpływu 22.12.2011r. / uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny , opracowanej na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów.
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie: Starosty Radziejowskiego uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o warunkach zabudowy w/w inwestycji.

              Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl 
 
                                                                           
                                                                           Wój Gminy Osięciny
                                                                           mgr Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 23.12.2011 07:37
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2011 10:44
Liczba wyświetleń: 647

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego 23.12.2011 09:34 Marek Roszak
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania dowodowego 23.12.2011 07:37 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI