2011-12-23 13:02:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydania decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na wniosek P.W.PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny.

                                                                                                                                         Osięciny dnia 23.12.2011r.  

AGiSO.6730.34.201
OBWIESZCZENIE
     Wójta Gminy Osięciny   

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.) 
                                                                                   
zawiadamiam, 


że została wydana decyzja o warunkach zabudowy na wniosek P.W.PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów dla inwestycji polegającej na budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000kW, wysokości wieży do 75m, średnicy wirnika do 60m, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii do przesyłu energii elektrycznej zamiast jednej z trzech siłowni typu VESTAS V25 na działce o nr ewidencyjnym 89/1, położonej w miejscowości Szalonki, gmina Osięciny.         
             Zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono decyzję o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji. 

W związku z powyższym  informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach ul. I Armii WP 14, w pok. nr 5 - parter, w godzinach urzędowania /osobiście lub telefonicznie pod nr 054-265-00-30 wew.15/ oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl

  

                                                                                              Wójt Gminy Osięciny 

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 23.12.2011 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 703

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI