2012-01-02 15:21:05

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 3 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej obsadzie około 150 tys. sztuk łącznie rocznie, co stanowi około 450 DJP, 6 silosów paszowych o pojemności 15 ton każdy, 4 zbiorników na gaz o pojemności około 6700 l każdy z płytą 6 zbiorników na ścieki technologiczne opojemności 6m3 każdy, 1 zbiornik na ścieki bytowe o pojemności około 3,5 m3 każdy,pomieszczeniem do magazynowania słomy wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycji oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działceoznaczonej numerem geodezyjnym 14 w miejscowości Samszyce wraz z rozbudową istniejące płyty obornikowej przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski,województwo kujawsko – pomorskie.


Informacje o artykule

Autor: Wójt GMiny Osięciny
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 02.01.2012 14:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 549

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Nowy Dokument programu Microsoft Word.doc obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2012-01-02 15:21:31 Malec Magdalena
załącznik obw. o podaniu do pub. wiad. inf. o wniosku.doc obwieszczenie o podaniu od publicznej wiadomosci informacji o złożonym wniosku 2012-01-02 15:21:54 Malec Magdalena
załącznik obw. o odwieszeniu pos..docx obwieszczenie o odwieszeniu postępowania 2012-04-13 14:33:29 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o rarporcie.docx obwieszczenie o rozprawie administracyjnej 2012-04-13 14:33:46 Malec Magdalena
załącznik zaw. o rozprawie adm.docx obwieszczenie o rozprawie administracyjnej 2012-06-13 11:50:29 Malec Magdalena
załącznik zaw. o rozprawie adm.docx zawiadomienie o ponownej rozprawie 2012-07-16 15:02:14 Malec Magdalena
załącznik zaw. o rozprawie adm.docx obwieszczenie o rozprawie administracyjnej 2012-09-04 14:05:12 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o zakończeniu post..docx obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2012-10-09 14:04:50 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji.docx obwieszczenie o wydaniu decyzji 2012-10-22 14:17:31 Malec Magdalena
załącznik obw. o podaniu od pub.wiadom.doc obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji 2012-10-22 14:17:52 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie dla sołtysa i do wywieszenia na tablicy ogłoszeń.doc obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-01-30 14:11:58 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o zakończeniu post..docx zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2013-02-26 12:33:42 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji.docx obwieszczenie o wydaniu decyzji - poprzednia uchylona przez SKO 2013-02-26 12:34:27 Malec Magdalena
załącznik obw. o podaniu od pub.wiadom.doc obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji informacji o wydaniu decyzji 2013-02-26 12:34:59 Malec Magdalena
załącznik obw.SKO.pdf obwieszczenie SKO 2013-05-06 10:56:24 Malec Magdalena
załącznik obw. o ponownym rozpatrzeniu sprawy.doc obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu sprawy 2013-06-11 12:12:57 Malec Magdalena
załącznik zawiadomienie o zakończeniu post.adm..docx obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-07-18 10:36:33 Malec Magdalena
załącznik zawiadomienie o zakończeniu post.adm..doc obwieszczenie o zakończeniu post.adm. 2013-07-18 10:39:10 Malec Magdalena
załącznik obw. o podaniu od pub.wiadom.doc obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji 2013-08-19 09:49:31 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc obwieszczenie o wydaniu decyzji 2013-08-19 09:50:31 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI