2012-01-09 10:32:36

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ośmiu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 6,054 km.


Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 09.01.2012 09:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 773

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie 2012-01-09 10:40:22 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2012-01-09 10:46:48 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc oferta przetargowa 2012-01-09 10:47:14 Fabisiak Monika
załącznik zal.2.doc oświadczenie o spełnieniu warunków 2012-01-09 10:47:36 Fabisiak Monika
załącznik zal.3brakWyk.doc oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2012-01-09 10:48:05 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc projekt umowy 2012-01-09 10:48:29 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot5.doc wykaz robót 2012-01-09 10:48:47 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób6.doc wykaz osób 2012-01-09 10:49:00 Fabisiak Monika
załącznik zal.7.doc oswiadczenie wymagane uprawnienia 2012-01-09 10:49:40 Fabisiak Monika
załącznik zal.8 art.24.doc oświadczenie osoby fizycznej 2012-01-09 10:49:58 Fabisiak Monika
załącznik Krot-Krot.rar Dok. tech. i przedmiar Krotoszyn-Krotoszyn 2012-01-09 10:56:35 Fabisiak Monika
załącznik Kośc Wieś-Krot.rar Dok. tech. i przedmiar Kościelna Wieś- Krotoszyn 2012-01-09 10:57:07 Fabisiak Monika
załącznik Pilich-Szal.rar Dok. tech. i przedmiar Pilichowo-Szalonki 2012-01-09 10:57:35 Fabisiak Monika
załącznik Nag-Bodz.rar Dok. tech. i przedmiar Nagórki-Bodzanówek 2012-01-09 10:58:07 Fabisiak Monika
załącznik Włodzi-Puł.rar Dok. tech. i przedmiar Włodzimierka-Pułkownikowo 2012-01-09 10:58:39 Fabisiak Monika
załącznik Zag-Lek.rar Dok. tech. i przedmiar Zagajewice-Lekarzewice 2012-01-09 10:59:08 Fabisiak Monika
załącznik Zag-Konary.rar Dok. tech. i pzredmiar Zagajewice-Konary 2012-01-09 11:01:10 Fabisiak Monika
załącznik Krot-Krot.rar Mapy Krotoszyn-krotoszyn 2012-01-09 11:15:34 Fabisiak Monika
załącznik KoścWieś-Krot.rar Mapy Kościelna Wieś-Krotoszyn 2012-01-09 11:17:53 Fabisiak Monika
załącznik Pil.Szalonki.rar Mapy Pilichowo-Szalonki 2012-01-09 11:21:25 Fabisiak Monika
załącznik Nag.Bodz.rar Mapy Nagórki-Bodzanówek 2012-01-09 11:24:10 Fabisiak Monika
załącznik Włodz.Pulk.rar Mapy Włodzimierka-Pulk. 2012-01-09 11:33:11 Fabisiak Monika
załącznik Zag.Lek.rar Mapy Zagajewice-Lekarzewice 2012-01-09 11:37:17 Fabisiak Monika
załącznik Zag. Konary.rar Mapy Zagajewice-Konary 2012-01-09 11:40:13 Fabisiak Monika
załącznik Wola Skar.Żakow.rar Mapy Wola Skarbkowa-Żakowice 2012-01-09 11:43:06 Fabisiak Monika
załącznik ST.rar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2012-01-09 14:11:43 Fabisiak Monika
załącznik Wola Skar-Żak.rar Dok. tech. i przedmiar 2012-01-10 13:43:33 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.siwz.doc Wyjasnienia do siwz 2012-01-13 11:42:08 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.siwz 8.doc Wyjaśnienia do siwz 2012-01-20 14:50:48 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.siwz 871.doc wyjasnienia do siwz 2012-01-20 14:56:00 Fabisiak Monika
załącznik WybórOferty.doc Informacja o wyborze oferty 2012-02-01 12:06:17 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI