2012-05-11 10:36:41

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 6 grudnia 2011 roku do 8 grudnia 2011 roku.

Zakres kontroli obejmował:
1.Prawidłowość i rzetelność obliczania skłądek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych śwaidczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaśwaidczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Ad. 1
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego: nieprawidłowości nie stwierdzono.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład: w dwóch przypadkach nie naliczono składek społecznych i zdrowotnych od przychodu z tytułu umów zleceń, w jednych przyp. w raporcie ZUS RCA została wykazana kwota inna niż w liście płac. Płatnik składek w trakcie kontroli sporządził korekty dokumentów rozliczeniowych.
Ad. 2
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego: płatnik składek dokonał wypłaty śwadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych śwaidczeń i zasiłków: nieprawodłowości nie stwierdzono.
Ad. 3
Kontrolą objęto okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.: wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe zgodnie z obowiązującymi zasadmi.
Ad. 4
Kontrolą objęto okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r. : płatnik składek wystawiał zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 11.05.2012 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2012 10:05
Liczba wyświetleń: 410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 11.05.2012 10:03 Magdalena Malec
2 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 11.05.2012 09:43 Magdalena Malec
3 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 11.05.2012 09:36 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI