2012-05-11 11:07:07

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 16 stycznia do 21 marca 2012 roku z przerwą w dniach 17 stycznia, 15-17 lutego i 5 marca 2012 roku

Przedmiot kontroli obejmował kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w następującym zakresie:

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne.
II. Księgowość i sprawozdawczość.
III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
IV. Gospodarka mieniem.
V. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

Zalecenia pokontrolne:
- przestrzegania zasad bieżącego ewidencjonowania na kontach majątkowych wszystkich operacji gospodarczych, związanych z przychodem i rozchodem środków trwałych, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
- prawidłowe, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, wyliczanie danych niezbędnych do ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego na danym stopiniu awansu zawodowego;
- sporządzanie korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczyeieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2012 rok;
- podjęcie działań zmierzających do skorygowania wypłaconych dodatków uzupełniających w zawyżonej i zaniżonej wysokości, w oparciu o przepisy art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela oraz poszanowanirm

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 11.05.2012 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2012 12:54
Liczba wyświetleń: 403

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 31.08.2012 12:47 Magdalena Malec
2 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 31.08.2012 12:45 Magdalena Malec
3 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 31.08.2012 09:03 Magdalena Malec
4 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 14.05.2012 12:10 Magdalena Malec
5 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 11.05.2012 10:27 Magdalena Malec
6 Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy 11.05.2012 10:07 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI