2012-05-23 14:00:33

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień


Obwieszcenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień w sprawie uzgadniającej projekt zmiany decyzji Nr AGiSO.6733.01.2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18.03.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. opracowany na wniosek: ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r.

 
                                                                                                    Osięciny dnia 22.05.2012r.
AGiSO.  6733.01.2011.2012

                                                                 Obwieszczenie
                                                           Wójta Gminy Osięciny

 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)  oraz w związku  z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź.zm.) 
zawiadamiam,
że wydane zostało postanowienia:
1. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku    z dnia 10.05.2012r. znak: TEK 7323/BTR/0358/2012
2.Starosty Powiatu Radziejowskiego z dnia 16.05.2012  znak: GB-I.6124.2.62.2012 

 uzgadniające projekt zmiany decyzji Nr AGiSO.6733.01.2011 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18.03.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 219/11, 222/1, 228/8, 231/3, 237/3, 138/1, 239, 240/1, 241/1, 242/1 i 267/1 położonych w miejscowości Pilichowo, obręb geodezyjny Pilichowo – gmina Osięciny, w zakresie częściowej zmiany przebiegu projektowanej linii oraz zmiany charakterystycznych parametrów inwestycji. opracowany na wniosek: ELTEL Networks Toruń S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń działającego w imieniu i z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z dnia 15.03.2012r.  
Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób  zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osięcinach  www.bip.ug-osieciny.samorzady.pl . w dziale budownictwo.       

                                                   
                                  Wójt Gminy Osięciny                            
                                                                                         Jerzy Izydorski

Informacje o artykule

Autor: Anna Ochocińska
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 23.05.2012 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2012 13:23
Liczba wyświetleń: 599

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień 23.05.2012 13:09 Marek Roszak
2 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowień 23.05.2012 13:00 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI