2012-06-14 09:31:28

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Kościelna Wieś, obreb geodezyjny Włodzimierka


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14.06.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 201528

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 14.06.2012 08:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 726

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogł..doc Ogłoszenie 2012-06-14 09:36:36 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2012-06-14 09:37:14 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc druk oferty 2012-06-14 09:38:39 Fabisiak Monika
załącznik zal.2.doc oświadczenie o spełnieniu warunków 2012-06-14 09:39:32 Fabisiak Monika
załącznik zal.3brakWyk.doc oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2012-06-14 09:41:18 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc projekt umowy 2012-06-14 09:41:35 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot5.doc wykaz robót 2012-06-14 09:41:53 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób6.doc wykaz osób 2012-06-14 09:42:09 Fabisiak Monika
załącznik zal.7.doc oświadczenie o wymaganych uprawnieniach 2012-06-14 09:42:54 Fabisiak Monika
załącznik zal.8 art.24.doc oświadczenie osoby fizycznej 2012-06-14 09:43:40 Fabisiak Monika
załącznik Włodzimierka-proj. Nr 1A.doc dokumentacja projektowa 2012-06-14 09:46:14 Fabisiak Monika
załącznik ST.tif specyfikacja techniczna 2012-06-14 11:18:16 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.siwz otwór.doc wyjasnienia siwz 2012-06-25 09:19:00 Fabisiak Monika
załącznik wyjas.siwz otwór2.doc wyjasnienia siwz 2012-06-29 13:54:38 Fabisiak Monika
załącznik WybórOfertyOtwór.doc Wybór oferty 2012-07-12 08:27:29 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI