2013-05-15 15:35:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 524/11, 524/12 położonych w miejscowości Karolin, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny

                                                                                              Osięciny dnia 15.05.2013r.

AGiSO.6733.03.2013

     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny 
o wszczęciu postępowania
 
 


Zgodnie z art. 61 § 4  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 27 lutego 2013r. poz.267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.)

 

                                                                  zawiadamiam

że w dniu 15.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach o nr ewidencyjnych 524/11, 524/12 położonych w miejscowości Karolin, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięcinyna na wniosek: Gminy Osieciny, ul. I  Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. I Armii WP 14, pokój nr 5 w godz, 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 wew. 15

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Wniosek o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych (Ekoportal) prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach  w pok. nr 5. link do wykazu: http://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=455600117&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=23268

                                                                                             Wójt Gminy Osięciny

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 15.05.2013 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2013 14:54
Liczba wyświetleń: 695

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.05.2013 14:35 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI