2013-05-17 15:34:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2, 131/4 polożonych w miejscowości Kościelna Wies, gm. Osięciny.

  
Osięciny dnia 17.05.2013r.
 
AGiSO.6733.01.2013


  
OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny  


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku; poz. 647 z późn. zm)


 

zawiadamiam,

że wydane zostało postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 14.05.2013r. / data wpływu 17.05.2013r. / uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na remoncie kościoła św. Wawrzyńca na działkach o nr ew. 212, 131/2,131/4 położonych w obrębie geodezyjnym Włodzimierka, gmina Osięciny opracowanej na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wawrzyńca Kościelna Wieś Kujawska
               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 5 zamieszczono postanowienie: Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniające projekt decyzji Wójta Gminy Osięciny o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji.
Link: http://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=455601829&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=56175

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl  
                                                                           
Wój Gminy

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 17.05.2013 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2013 15:34
Liczba wyświetleń: 600

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie.doc Obwieszczenie.doc 2013-05-20 16:51:28 Roszak Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia 17.05.2013 14:34 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI