2013-10-28 12:41:53

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.


Wójt Gminy Osięciny w załączeniu przedkłada projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 - zgodnie z zapisem art. 17 ust.4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr. 25, poz. 150 z póź.zm) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235).

W zawiązku z powyższym zainteresowani mogą w ciągu 21 dni składać swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pokoju nr 12, lub mailowo na adres ugosieciny@q4.pl

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 28.10.2013 11:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 505

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oddziaływania na środowisko dla dokumentu pt.%20Program%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska%20dla%20gminy%20Osi%C4%99ciny%20na%20lata%202013-2016%20z%20pe Prognoza oddziaływania na środowisko 2014-10-21 14:27:18 Malec Magdalena
załącznik PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA.odt Program Ochrony Środowska 2014-10-21 14:27:44 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI