2014-02-13 12:25:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: a) 3 budynków inwentarskich (kurników) o powierzchni około 6700 m2 z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 600m2 wraz z infrastrukturą techniczną tj.: 6 zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności 6m3 każdy, 3 zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności 2m3 każdy, 9 silosów paszowych, 3 zbiorniki na gaz o pojemności 6700 l każdy, 2 silosy magazynowe o pojemności 150 ton każdy, podajnik kubełkowy, droga dojazdowa oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca na działkach o nr ew. 146, 145, 134/6 i 144/1 położonych w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucie, gm. Osięciny; b) budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 144/1 położonej w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin, gm. Osięciny; c) płyty obornikowej o powierzchni około 600 m2 i zbiornikiem o pojemności około 80m3 na działce o nr ewidencyjnym 47/1 położonej w miejscowości Powałkowice, obręb geodezyjny Powałkowice , gm. Osięciny.

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 13.02.2014 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2014 11:29
Liczba wyświetleń: 547

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zawiadomienie.pdf 2014-02-13 12:37:43 Roszak Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zawiadomienie o wszęciu postępowania 13.02.2014 11:27 Marek Roszak
2 Zawiadomienie o wszęciu postępowania 13.02.2014 11:25 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI