2014-05-06 10:27:53

Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 września 2012 roku.

Kontrolą objęto prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w zakresie osób wpisanych do rejestru na własny wniosek oraz skreślonych z rejestru na podstawie otrzymanych zawiadomień - porównanie dokumentacji z danymi zawartymi w meldunku o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2012 roku.
Przedmiot kontroli obejmował:
1. Sposób prowadzenia stałego rejestru wyborców.
2. Dokumentacja dotycząca wpisania osób do rejestru wyborców na wniosek.
3. Dokumentacja dotycząca skreślenia osób z rejestru wyborców.
4. Dokumentacja cz. B- dotycząca obywateli UE (informacja dodatkowe).
5. Prowadzenie zbioru przejściowego informacji dodatkowych rejestru.
6. Reklamacje na nieprawidłowości związane z rejestrem wyborców.
W protokóle zostały wskazane pewne nieprawidłowości, które zostały omówione z osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru wyborców.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 06.05.2014 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2014 13:04
Liczba wyświetleń: 267

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyorczego we Włocławku 06.05.2014 09:27 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI