2014-07-02 14:20:46

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy we Włocławku


Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 maja 2014 roku. Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań z ewidencji ludności. Okres objęty kontrolą- 01 stycznia 2013 roku- 21 maja 2014 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalnosć jednostki ocenia się: - postepowania administracyjne zakończone decyzją- pozytywnie z nieprawidłowościami; - wydawanie zaświadczeń, sporządzanie informacji i zawiadomienia- pozytywnie; - zgodność ewidencji ludności prowadzonej w systemie informatycznym z aktami spraw zgromadzonych w teczkach- pozytywnie z uchybieniami.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 02.07.2014 13:20
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 293

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI