2014-10-17 09:23:45

Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 345622-2014 w dniu 17.10.2014 r.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 17.10.2014 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 501

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DOC171014.pdf Ogłoszenie 2014-10-17 09:24:14 Fabisiak Monika
załącznik s i w z.doc siwz 2014-10-17 09:24:39 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc oferta przetargowa 2014-10-17 09:25:00 Fabisiak Monika
załącznik zal.2.doc oświadczenie o spełnieniu warunków 2014-10-17 09:25:20 Fabisiak Monika
załącznik zal.3brakWyk.doc oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2014-10-17 09:25:45 Fabisiak Monika
załącznik Umowa Projekt.doc projekt umowy 2014-10-17 09:26:07 Fabisiak Monika
załącznik zał 5 Wykaz usług.doc wykaz usług 2014-10-17 09:26:28 Fabisiak Monika
załącznik Wykaz narzędzi.doc Wykaz narzędzi 2014-10-17 09:26:42 Fabisiak Monika
załącznik Zał. 7.doc oświadczenie grupa kapitałowa 2014-10-17 09:27:04 Fabisiak Monika
załącznik wyjasnieniaOdpady.odt wyjasnienia do siwz 2014-10-24 11:29:32 Fabisiak Monika
załącznik zał 5 Wykaz usług-Nowe brzmienie.doc Wykaz usług -Nowe brzmienie 2014-10-24 11:35:32 Fabisiak Monika
załącznik Umowa Projekt-Nowe brzmienie.doc Umowa-Nowe brzmienie 2014-10-24 11:35:59 Fabisiak Monika
załącznik DOC241014.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2014-10-24 12:50:48 Fabisiak Monika
załącznik WybórOfertyOdpady.doc Wybór oferty 2014-11-03 12:31:08 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI