2015-04-10 08:52:44

Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Nadzoru i Kontroli


Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 do 19 grudnia 2014 roku. Przedmiot kontroli obejmował zadanie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. spełnianie wymogów formalnych oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia, terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń, monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Zalecenia pokontrolne są następujące:stosowanie zapisów art. 18 ust. 5 pkt 6 w zw. z art 18(1) ust 1 oraz art. 18 ust. 6 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zamieszczać aktualny adres publikacyjny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i K.p.a.; zamieszczanie w zezwoleniach uzasadnienia faktycznego oraz prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zezwolenia na podstawie art. 107 par. 4 Kpa; wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie po wniesieniu opłaty na rachunek gminy zgodnie z art. 11(1) ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;w nowo wydawanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych naliczanie opłat w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 10.04.2015 07:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 252

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI