2015-09-01 14:00:24

Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,


Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Osięciny
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 01.09.2015 13:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik obw. o podaniu do pub.wi..docx obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wniosku 2015-09-01 14:00:55 Malec Magdalena
załącznik obw. o wszcz.post.adm..docx obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-09-01 14:01:20 Malec Magdalena
załącznik obwieszczenie o postanowieniu.docx obwieszczenie o postanowieniu Wójta Gminy Osięciny dotyczącego konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-10-08 12:14:46 Malec Magdalena
załącznik zawi.o zawieszeniu.doc obwieszczenie o zawieszeniu post.adm. 2015-12-10 11:46:24 Malec Magdalena

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI