2016-01-25 07:54:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia


Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia Zarządu Dróg Wojewódzkich Nr ZDW.RDW5.12f.509.2.2015.2016 z dnia 13.01.2016 roku,. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie - Osięciny na działce o nr ewid. 586/17, 586/18, 619, 907/15, 907/31, 587/27 w miejscowości Osięciny, ul. Wyszyńskiego położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gmina Osięciny.

Informacje o artykule

Autor: Marek Roszak
Zredagował(a): Marek Roszak
Data powstania: 25.01.2016 06:54
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2016 07:40
Liczba wyświetleń: 139

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia 25.01.2016 06:54 Marek Roszak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI