2016-03-24 10:07:26

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2016 r. pod numerem 67058-2016

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 24.03.2016 09:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 492

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik DOC240316.pdf Ogłoszenie 2016-03-24 10:11:30 Fabisiak Monika
załącznik siwz.doc siwz 2016-03-24 10:12:40 Fabisiak Monika
załącznik drukOferty.doc Druk oferty 2016-03-24 10:17:45 Fabisiak Monika
załącznik zal.2.doc oswiadczenie o spelnieniu warunku 2016-03-24 10:18:07 Fabisiak Monika
załącznik zal.3brakWyk.doc oświadczenie brak wykluczenia 2016-03-24 10:21:02 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc projekt umowy 2016-03-24 10:21:20 Fabisiak Monika
załącznik wykazRobot5.doc wykaz robót 2016-03-24 10:23:18 Fabisiak Monika
załącznik wykazOsób6.doc wykaz osób 2016-03-24 10:23:36 Fabisiak Monika
załącznik Zał. 8.doc oświadczenie grupa kapitałowa 2016-03-24 10:23:58 Fabisiak Monika
załącznik zal.7.doc oświadczenie uprawnienia 2016-03-24 10:24:32 Fabisiak Monika
załącznik Dokumentacja.rar Dokumentacja techniczna podwójny sprysk 2016-03-24 10:36:49 Fabisiak Monika
załącznik PrzedmiarPodw.rar Przedmiar podwójne utrwalenie 2016-03-24 10:42:31 Fabisiak Monika
załącznik Dokumentacja.rar Dokumentacja techniczna pojedynczy sprysk 2016-03-24 10:43:14 Fabisiak Monika
załącznik Przedmiar.rar Przedmiar pojedynczy 2016-03-24 10:44:54 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2016-03-24 10:46:31 Fabisiak Monika
załącznik 180208C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:46:21 Fabisiak Monika
załącznik 180220C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:46:57 Fabisiak Monika
załącznik 180227C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:47:25 Fabisiak Monika
załącznik 180230C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:48:11 Fabisiak Monika
załącznik 180285C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:48:45 Fabisiak Monika
załącznik 180299C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:49:22 Fabisiak Monika
załącznik 180300C.pdf Mapa pojed. 2016-03-24 11:49:59 Fabisiak Monika
załącznik 180203C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:51:58 Fabisiak Monika
załącznik 180230C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:52:39 Fabisiak Monika
załącznik 180260C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:53:57 Fabisiak Monika
załącznik 180286C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:54:52 Fabisiak Monika
załącznik 180289C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:55:37 Fabisiak Monika
załącznik 180291C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:56:28 Fabisiak Monika
załącznik 180294C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:57:09 Fabisiak Monika
załącznik 180300C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:58:08 Fabisiak Monika
załącznik 180310C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:58:47 Fabisiak Monika
załącznik 180315C.pdf Mapa podw. 2016-03-24 11:59:34 Fabisiak Monika
załącznik zmiana siwz.doc zmiana siwz 2016-03-31 10:08:33 Fabisiak Monika
załącznik DOC310316.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-03-31 10:10:09 Fabisiak Monika
załącznik Dokum.rar Dokumentacja Nagórki-Bodzanówek 2016-03-31 10:19:54 Fabisiak Monika
załącznik 180208C.pdf Mapa 2016-03-31 10:20:20 Fabisiak Monika
załącznik DOC180416.pdf Wybór oferty 2016-04-18 12:38:53 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI