2016-11-10 07:51:46

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu


Kontrola przeprowadzona w dniach: 3 października- października 2016 roku, 10 października -14 października 2016 roku. Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Ustalenia kontroli:pozytywnie z uwagami.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Malec
Data powstania: 10.11.2016 06:51
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2016 08:22
Liczba wyświetleń: 142

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 10.11.2016 07:28 Magdalena Malec
2 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu 10.11.2016 07:20 Magdalena Malec
3 Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu w dniach 3 października 2016 roku-6 października 2016 roku, 10 października- 14 października 2016 roku 10.11.2016 06:51 Magdalena Malec
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI