2017-05-08 12:03:17

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502749-N-2017 z dnia 05.08.2017 r.

Informacje o artykule

Autor: Monika Fabisiak
Zredagował(a): Monika Fabisiak
Data powstania: 08.05.2017 11:03
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2017 11:09
Liczba wyświetleń: 423

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogl.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2017-05-08 12:18:43 Fabisiak Monika
załącznik OglZmiana.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-05-08 12:19:08 Fabisiak Monika
załącznik siwz.pdf siwz 2017-05-08 12:19:34 Fabisiak Monika
załącznik zal 1 drukOferty.doc druk oferty 2017-05-08 12:42:51 Fabisiak Monika
załącznik zal 2 oswSpełn.doc oświadczenie dot. spełniania warunków 2017-05-08 12:43:16 Fabisiak Monika
załącznik umowa.doc projekt umowy 2017-05-08 12:44:04 Fabisiak Monika
załącznik zal 5 wykaz robót.doc wykaz robót 2017-05-08 12:44:26 Fabisiak Monika
załącznik zal 6 wykaz osób.doc wykaz osób 2017-05-08 12:44:50 Fabisiak Monika
załącznik zal 7 osw.doc oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia 2017-05-08 12:45:16 Fabisiak Monika
załącznik zal 3 oswWykl.doc oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 2017-05-08 12:45:56 Fabisiak Monika
załącznik zal 8 zobowiazanie.doc zobowiązanie 2017-05-08 12:46:29 Fabisiak Monika
załącznik zal 9 grupa kapitalowa.doc oswiadczenie grupa kapitałowa 2017-05-08 12:46:53 Fabisiak Monika
załącznik dok.techniczna.rar Dokumentacja techniczna 2017-05-08 13:00:01 Fabisiak Monika
załącznik przedmiar robót.rar przedmiary robót 2017-05-08 13:04:10 Fabisiak Monika
załącznik osieciny-zakowice.rar mapy 2017-05-08 13:04:32 Fabisiak Monika
załącznik SST.rar specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2017-05-08 13:05:33 Fabisiak Monika
załącznik infOtwarcie.pdf Informacja z otwarcia ofert 2017-05-25 11:26:35 Fabisiak Monika
załącznik Wybór oferty.pdf Wybór oferty 2017-06-14 09:03:40 Fabisiak Monika
załącznik udz.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017-06-22 08:30:07 Fabisiak Monika

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pod nazwą: 08.05.2017 11:03 Monika Fabisiak
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI